What living in Australia has taught me

What living in Australia has taught me

Dansk version nederst på siden.

I’ve been living in Australia for more than 15 months now. When I got here back in January 2017, I had very high expectations to myself and my stay, but the last one year and three months have been amazing and beyond what I could hope for and expect. It has by far been the best decision, even though it has sometimes been extremely hard. I’ve developed in so many ways and learned so much about myself and about life. In this post, I share what living in Australia has taught me. It’s a personal post, but I hope that it can inspire you anyway to take the leap and move abroad to Australia or to any other country.

I’m a strong and independent young woman

Even though I’ve always been quite confident, moving to Australia has given me a huge confidence boost. I’ve realised that it’s far from everyone who can leave everything behind in one country and move to another. And to do that you’ve to be both strong and independent.

I’ve to explore Europe more

In my family, we have always valued going outside of Europe when travelling. I actually don’t know why, but maybe we’ve had the attitude that we could always see Europe because it was closer and more accessible. However, every Australian dreams about going to Europe or is going to Europe, which has been a bit of an eye-opener for me. When I return from Australia, I really want to go and explore my own continent more.

I appreciate coming from Denmark

I’ve moved from one first world country to another, and in many ways Australia and Denmark are similar. Anyway, I’m proud of being Danish, and I’m proud of what Denmark stands for. On some points, Denmark is further than Australia. For example in terms of environmental considerations that I believe is much more embedded in Danes than Australians. And also in terms of gender values. In Australia, same-sex marriage has only been legal for a few months now while Denmark allowed it many years ago.

Life is about exploring

I’m 28 years old and many of my friends and acquaintances are getting married and having kids these years. I’m very happy on their behalf, but I’m glad it’s not me (yet). Living in Australia has made me realise that life for me is about exploring. Seeing new places and visiting new countries is what make me truly happy, and I hope that I can travel as much as I’ve done so far in the future. My ultimate dream is to make travel my living (there I said it!).

The teaching method at Australian universities suits me perfectly

At my university, University of New South Wales, they focus on teaching via seminars, which means that you’re in a class of 20 people and you’re in close contact with your teachers. The teachers expect class participation and doing your readings is usually a necessity. In addition, my degree is based on several assignments. This is in contrast to my bachelor degree that was based on lectures with up to 150 people, big group assignments and exams. I gain so much from the seminars where I’m in close contact with classmates and teachers and I’m forced to do my readings and participate. I know some people prefer the Danish method, but the Australian way of teaching has proven to suit me perfectly.

Writing is what I want to do when I finish my degree

During my Master of Journalism and Communication, I’ve had the opportunity to try different kinds of journalism. And I’ve realised that what I’m really passionate about is writing. As I wrote earlier in this post, my dream is to make travel my living, and one way I can imagine that wish being fulfilled is through writing. I don’t know exactly how yet, but time will tell!

Have you moved abroad and if so, what have you gained from it?

Read more posts about moving abroad here.

What living in Australia has taught me 2

Jeg har boet i Australien i mere end 15 måneder nu. Da jeg kom hertil tilbage i januar 2017, havde jeg virkelig høje forventninger til mig selv og mit ophold, men det sidste år og tre måneder har været helt fantastisk og langt bedre end jeg turde håbe på og forvente. Det har uden tvivl været den bedste beslutning, selvom det nogle gange har været ekstremt hårdt. Jeg har på mange måder udviklet mig som person og lært så meget om mig selv og om livet generelt. I dette indlæg deler jeg, hvad det at bo i Australien har lært mig. Det er et personligt indlæg, men jeg håber alligevel på at kunne inspirere dig til at tage springet og flytte til Australien eller til et hvilket som helst andet land. 

Jeg er en stærk og uafhængig ung kvinde

Selvom jeg altid har haft rimelig meget selvtillid, har det at flytte til Australien givet mig et stort selvtillidsboost. Jeg har indset, at det langt fra er alle, der kan efterlade alting i et land og flytte til et andet. Og for at kunne gøre det, skal man både være stærk og uafhængig.  

Jeg skal opleve mere af Europa

I min familie har vi altid haft en tendens til at søge ud af Europa, når vi har rejst. Jeg ved egentlig ikke hvorfor, måske fordi vi tænkte, at vi altid kunne opleve Europa, fordi det lå så tæt på og var så nemt at komme til. Jeg har dog fundet ud af, at alle australiere drømmer om at tage til Europa eller tager til Europa, hvilket har været lidt af en øjenåbner for mig. Når jeg kommer hjem fra Australien, vil jeg virkelig gerne opleve mere af mit eget kontinent. 

Jeg værdsætter at komme fra Danmark

Jeg er flyttet fra et førsteverdensland til et andet, og på mange måder er Australien og Danmark ens. Alligevel er jeg stolt af at være dansker, og jeg er stolt af det, Danmark står for. På nogle områder er Danmark langt foran Australien. For eksempel på miljøområdet, hvor jeg vil vove at påstå, at det at passe på klimaet er langt dybere indlejret i danskere end i australiere. Og også i forbindelse med kønsværdier. I Australien blev homovielser lovliggjort for nogle måneder siden, mens Danmark lovliggjorde det for mange år siden.  

Livet handler om at opleve

Jeg er 28 år gammel, og mange af mine venner og bekendte bliver i disse år gift og får børn. Jeg er virkelig glad på deres vegne, men jeg er også glad for, at det ikke er mig (endnu). At bo i Australien har fået mig til at indse, at livet for mig handler om at opleve. At se nye steder og besøge nye lande er det, der gør mig lykkelig, og jeg håber, at jeg kan få lov at rejse ligeså meget i fremtiden, som jeg har gjort indtil videre. Min ultimative drøm er at kunne leve af at rejse (der sagde jeg det!).

Undervisningsmetoden på australske universiteter passer mig perfekt

På mit universitet, University of New South Wales, fokuserer de på at undervise gennem seminarer, hvilket betyder at vi er i klasser på 20 personer og vi er i tæt kontakt med vores undervisere. Underviserne forventer klassedeltagelse, og at forberede sig inden undervisning er typisk en nødvendighed. Derudover er min uddannelse baseret på en masse afleveringer. Dette adskiller sig meget fra min bachelor, der var baseret på forelæsninger med op til 150 personer, store gruppeopgaver og eksaminer. Jeg får så meget ud af seminarerne, hvor jeg er i tæt kontakt med mine klassekammerater og lærere, og hvor jeg er nødt til at forberede mig og deltage. Jeg ved, at nogle foretrækker den danske model, men den australske måde at undervise på har vist sig at passe mig perfekt. 

At skrive er det jeg vil, når jeg er færdig med min uddannelse

I løbet af min kandidat i journalistik og kommunikation har jeg fået mulighed for at prøve kræfter med forskellige former for journalistik. Og jeg har indset, at det jeg virkelig er passioneret om er at skrive. Som jeg skrev tidligere i dette indlæg, drømmer jeg om at kunne leve af at rejse, og jeg forestiller mig, at en af mulighederne for at få den drøm til at gå i opfyldelse kan være gennem at skrive. Jeg ved ikke helt hvordan endnu, men det vil tiden vise! 

Har du prøvet af flytte til udlandet og i så fald, hvad har du lært af det? 

Læs flere indlæg om at flytte til udlandet her.  

Pin this for later:

What living in Australia has taught me (Pinterest)

Leave a Reply