5 tips to avoid jet lag

Tips to avoid jet lag

Dansk version nederst på siden.

I’m tempted to say that I love every aspect of travelling except for jet lag (and security checks in airports). I’m one of those unlucky persons who can struggle a lot with it, and I’ve tried several times that it took me around three weeks to adapt to a certain time zone. Needless to say how frustrating that has been. However, I’ve recently managed not to turn day into night and vice versa, and I’m sure that I can thank these five tips to avoid jet lag for that.

Choose your flight times carefully

It’s a good idea to consider and choose your flight times carefully because the time of arrival means a lot to how easily you will adapt to the time of your destination. If you’re good at sleeping on board a plane, you should choose a flight that arrives in the morning or early in the afternoon so you’ve got some time before you go to sleep. However, if you’ve trouble sleeping while flying, choose a flight that arrives in the afternoon or evening so you can go to bed shortly after arrival.

Adapt to the new time zone from the beginning

It’s very important that you from the beginning of your flight try to adapt to the time zone of your destination. So set your clock to their time and try to stay awake during their daytime and rest or sleep during their nighttime. Thus, you should only sleep if it makes sense.

Avoid coffee, tea and alcohol and drink plenty of water

Even though it might be tough, it’s a good idea to avoid coffee, tea and alcohol while flying. As you probably know, coffee and tea contain caffeine that affects your ability to sleep, while alcohol makes you dehydrated. Instead, drink plenty of water to avoid dehydration. It’s a good idea to bring an empty bottle to the airport that you can fill with water and bring. Thus, you won’t have to bother the flight attendances.

Take melatonin

Melatonin is a natural hormone that regulates our sleep, and if you’re really having trouble sleeping on a flight, it might be a good idea to get a prescription from your doctor. The good thing about using melatonin over regular sleeping pills is that it won’t make you feel sedative. Thus, the chance that you will feel rested when arriving at your destination is bigger.

Be steadfast the first couple of days

The first couple of days after arrival are usually the hardest if you’re struggling with jet lag. And if you don’t manage to turn day and night around, it gets into a bad cycle. It’s very important that you try your best to avoid sleeping if it’s not bedtime. However, it’s better to go to bed early than taking a nap during the day. In addition, it’s important that you manage to wake up in the morning. Use your alarm to make sure you won’t sleep the whole day away.

These were my five tips to avoid jet lag. If you’ve got other tips, I would love to hear them!

Find more travel tips here.

Tips to avoid jet lag 2

Jeg er fristet til at sige, at jeg elsker ethvert aspekt af det at rejse undtagen jetlag (og sikkerhedstjeks i lufthavnen). Jeg er en af de uheldige personer, der kan kæmpe meget med det, og jeg har flere gange prøvet, at det tog mig omkring tre uger at tilpasse mig en ny tidszone. Behøver jeg at sige, hvor frustrerende det har været? Jeg har dog for nylig formået at undgå at vende dag og nat, og jeg er overbevist om disse fem tips til at undgå jetlag er grunden. 

Vælg dine flytider med omhu

Det er en god ide at overveje og vælge dine flytider med omhu da tidspunktet for, hvornår du lander har stor betydning for, hvor nemt du vil tilpasse dig din destinations tid. Hvis du er god til at sove ombord på et fly, bør du vælge at flyve, så du lander om morgenen eller tidligt om eftermiddagen, så du har masser af tid, inden du skal sove. Hvis du derimod har svært ved at sove ombord på et fly, bør du vælge at flyve, så du lander om eftermiddagen eller om aftenen, så du kan gå i seng kort tid efter landing. 

Tilpas dig din nye tidszone fra begyndelsen

Det er virkelig vigtigt, at du forsøger at tilpasse dig din destinations tidszone fra begyndelsen af din flyvetur. Så sæt dit ur til deres tid og forsøg at holde dig vågen i deres dagtimer og virkelig slappe af eller sove i deres nattetimer. Du bør dermed kun sove, hvis det giver mening. 

Undgå kaffe, te og alkohol og drik masser af vand

Selvom det kan være virkelig svært, er det en god ide at undgå kaffe, te og alkohol, når du flyver. Som du sikkert ved, indeholder kaffe og te koffein, der påvirker din evne til at sove, mens alkohol har en dehydrerende effekt. I stedet bør du holde dig til vand for at undgå at dehydrere. Det er en god ide at tage en tom vandflaske med i lufthavnen, som du kan fylde med vand og medbringe. På den måde behøver du ikke at forstyrre kabinepersonalet. 

Tag melatonin

Melatonin er et naturligt hormon, der regulerer vores søvn, og hvis du virkelig har svært ved at sove, når du flyver, kan det være en god ide at få en recept hos din læge. Det gode ved melatonin i forhold til almindelige sovepiller er, at de ikke gør dig døsig. På den måde er der større sandsynlighed for, at du vil føle dig udhvilet, når du lander.

Vær standhaftig de første par dage 

De første dage efter, at du er landet, er typisk de hårdeste, hvis du kæmper med jetlag. Og hvis du ikke formår at vende rundt på din døgnrytme, bliver det en ond cirkel. Det er virkelig vigtigt, at du forsøger at undgå at sove, hvis det ikke er sengetid. Det er dog bedre at gå tidligt i seng frem for at tage en lur midt på dagen. Derudover er det vigtigt, at du står op om morgenen. Brug din alarm, så du sikrer, at du ikke sover til langt ud på dagen. 

Det var mine fem tips til at undgå jetlag. Hvis du har andre tips, vil jeg meget gerne høre om dem! 

Find flere rejsetips her

Pin this for later:

Tips to avoid jet lag (Pinterest)

Leave a Reply